Teade

Lisatud: 31.01.2022

Projekt „Kane Metall AS ressursitõhususe investeeringud” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

Projekti lühikokkuvõte:
Ressursitõhususe investeeringuga muutub ettevõtte tootmine ressursisäästlikumaks ning projekti tulemusena valmistatakse toodangut väiksema ressursikasutusega ja suurema ressursitootlikkusega. Uue seadmetega muutub tootmine kiiremaks, suurema mahulisemaks ja ressursisäästlikumaks.

Projekti eesmärk ja tulemus:
Projekti eesmärk on saavutada 1% ressursisäästu paranemine ning tõsta ressursitootlikkust. Ressursisäästuprojekti eesmärgi täitmiseks soetatakse:

1.Täisautomaatne plasmalõikuspink

Uus plasmalõikepink muudab metalli lõikamise ressursitootlikumaks, vähendab praagi teket ja tõstab toote kvaliteeti. Samuti puudub vajadus osta sisse metalli lõikamise teenust. Plasmapingi käitamiseks on vaja kuivatiga suruõhukompressorit.

2.Uued kraanad

Uued kraanad on väiksema elektrilise tarbimisega. Väiksem elektriline võimsus ei mõjuta seadme tõstevõimet. Kraanade all on mõeldud kraanat, kraanasilda ja otsavankreid

3.Poolautomaatsed keevitusaparaadid

Innovatiivsete keevitusaparaatidega paraneb keevisliide, väheneb praagi teke ning energia- ja hoolduskulud (kuluosad).

4.Hoone ventilatsioonisüsteem

Meetme tulemusena paigaldatakse kaasaegne soojustagastusega ventilatsioonisüsteem, et vähendada kulutusi soojusenergia tootmisele ja parandada tootmishoone sisekliimat.

Toetuse summa (EUR):
157 500€


Tagasi eelmisele lehele