Teade

Lisatud: 01.03.2023

Ajavahemikul 01.11.2022 – 31.12.2024 teostab AS Kane Metall digipöörde projekti nr 20.1.01.22-0108, mille eesmärgiks on on automatiseerida ning digitaliseerida tootmiseks vajalike profiilmaterjalide lõikuse ning puurimise protsessid.
Projekti tulemusel automatiseeritakse ja digitaliseeritakse profiilmaterjalide lõikus ja puurimine, mis võimaldab märkimisväärselt suurendada protsessides efektiivsust, tootlikkust ja lisandväärtust.
Projekti on rahastanud Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest 275 000 eurose kaasrahastusega.


Tagasi eelmisele lehele